Neem vrijblijvend contact met ons op info@isotras.nl +31 (0)497 33 00 62

Balkenfundering / Vrijdragende vloer

Download instructies als PDF

Plaatsingsinstructie

Isotras elementen dienen te worden verwerkt door vakbekwame personen conform deze verwerkingsvoorschriften. Het niet opvolgen van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de Isotras elementen beschadigd raken, dan wel dat hierdoor andersoortige schade ontstaat. Isotras is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat door het niet opvolgen van voorgeschreven verwerking/montage.

0.

Basisbenodigdheden

 • Isotras-elementen
 • Afkortbak
 • Steenlijm
 • Rolmaat
 • Purschuim
 • Stortbak
 • Gloeibeugel
 • Mantelbuizen t.b.v. doorvoeren

Extra benodigdheden bij Isotras kozijnondersteuning

 • Ondersteuningslat
 • Laser
 • Constructietix
 • Marktklemmen of hoekankers
1.

Voorbereiding

De balkenfundering dient vlak, schoon en op de juiste hoogte opgeleverd te zijn. Gelieve de buitenkant nog niet aan te vullen zodat de fundering schoon blijft en er ergonomisch gewerkt kan worden.

Zorg ervoor dat de systeemvloer juist is gepositioneerd op de fundering en dat de kelknaden zijn afgedicht. Verwijder eventuele hijsogen zodat er veilig gewerkt kan worden.

De binnenhoeken van de buitenmuren dienen te zijn uitgezet op de fundering. Ter plaatse van de kozijnen aan peil dient de buitenzijde van het kozijn aangegeven te worden. Breng tussen de uitzetpunten smetlijnen aan. Indien ventilatiekokers worden toegepast dienen deze al op de juiste posities onder de vloer zijn aangebracht.

Klik hier voor een voorbeeld plattegrond t.b.v. het uitzetten van Isotras.

2.

Elementen plaatsen

Begin met het plaatsen van de elementen in een hoek. Met behulp van de gloeibeugel en speciale afkortbak kunt u elementen gemakkelijk in het juiste verstek gloeien.

Stel de randelementen aan de smetlijn. Zorg voor een goede verlijming van de elementen onderling (kops en op hoekverbindingen) en met de fundering. Gebruik hiervoor de steenlijm.

Wanneer ventilatiekokers worden toegepast dient u aan de achterzijde van het element een sparing aan te brengen. Verwijder voldoende EPS zodat de ventilatiekoker later tegen het buitenblad geplaatst kan worden. Vul de achterzijde op met een reststuk EPS.

Kozijnelementen

Ter plaatse van de kozijnen aan peil kunnen vervolgens de kozijnelementen geplaatst worden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de Isotras kozijnondersteuningen is het noodzakelijk de bijgeleverde lat op de juiste hoogte te stellen. Bepaal alvorens u hieraan begint welke hoogte gewenst is en stel vervolgens de laser hierop in. Breng constructietix aan op de achterzijde van de lat. Plaats de lat ongeveer op de juiste hoogte en zet deze vast met 2 marktklemmen. Schuif de lat naar de juiste hoogte met behulp van een laser.

Na het stellen van de Isotras elementen kunt u de naad tussen de systeemvloer en de elementen afdichten met purschuim. Wij adviseren u de ruimte tussen de systeemvloer en het kozijnelement af te vullen met beton, zodat de afwerkvloer extra ondersteund wordt. Zorg ervoor dat een eventuele opening naar de fundering wel is afgedicht. Zo kan er geen beton achter het element komen.

3.

Afstorten Isotras

Wanneer alle elementen op de juiste posities op de fundering zijn gesteld, is het noodzakelijk Isotras gereed te maken om af te storten. Eventuele openingen dienen dicht gemaakt te worden door middel van purschuim. Controleer of er geen vuil in de nokken terecht is gekomen en verwijder dit indien het geval.

Controleer of ergeen vuil in de nokken terecht is gekomen en verwijder dit indien het geval. Na het uitharden van de lijmen (30 – 60 minuten e.e.a. afhankelijk van de temperatuur) is Isotras gereed om af te storten met beton (kwaliteit: C30/37 XC2 F4 2/8). Voor de maximaal toelaatbare belasting raadpleegt u de constructieve gegevens zoals terug te vinden bij onze downloads.

Stort Isotras elementen bij voorkeur af met een kleine betonpomp (aanhangerpomp). Gebruik de speciale stortbak zodat het beton juist gedoseerd wordt en er schoon kan worden gewerkt. Zorg te allen tijde dat de nokken geheel worden afgevuld met beton.De kelknaden van de systeemvloer kunnen gelijktijdig met Isotras worden afgestort.

Het afstorten van Isotras kunt u ook uitbesteden. Voor een lijst met gespecialiseerde bedrijven neemt u contact met ons op. De beton dient voldoende uit te harden alvorens de bouwput aangevuld kan worden.

Isotras B.V.
Kantooradres
Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert (NL)
info@isotras.nl
+31 (0)497 33 00 62