Neem vrijblijvend contact met ons op info@isotras.nl +31 (0)497 33 00 62

Strokenfundering / Vloer op zand

Download instructies als PDF

Plaatsingsinstructie

Isotras elementen dienen te worden verwerkt door vakbekwame personen conform deze verwerkingsvoorschriften. Het niet opvolgen van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de Isotras elementen beschadigd raken, dan wel dat hierdoor andersoortige schade ontstaat. Isotras is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat door het niet opvolgen van voorgeschreven verwerking/montage.

0.

Basisbenodigdheden

 • Isotras-elementen
 • Afkortbak
 • Steenlijm
 • Rolmaat
 • Purschuim
 • Stortbak
 • Gloeibeugel
 • Mantelbuizen t.b.v. doorvoeren

Extra benodigdheden bij Isotras kozijnondersteuning

 • Ondersteuningslat
 • Laser
 • Constructietix
 • Marktklemmen of hoekankers
1.

Voorbereiding

Fundering op staal dient vlak, schoon en op de juiste hoogte opgeleverd te zijn. Gelieve de buitenkant nog niet aan te vullen zodat de fundering schoon blijft.

De binnenhoeken van de binnenmuren dienen te zijn uitgezet op de fundering. Indien de totale spouwmuur breder is dan 430mm, dienen ook de buitenmuren uitgezet te zijn.

Ter plaatse van de kozijnen aan peil dient de buitenzijde van het kozijn aangegeven te worden op de fundering. Voordat u begint met het stellen van de elementen dienen smetlijnen op de fundering aangebracht te worden.

Zorg ervoor dat de mantelbuizen aanwezig zijn op de bouw en leg deze eventueel klaar bij de fundering.

Klik hier voor een voorbeeld plattegrond t.b.v. het uitzetten van Isotras.

2.

Elementen plaatsen

Begin met het verlijmen van de elementen ter plaatse van de doorvoeren. Stel de elementen aan de smetlijn en zorg ervoor dat de elementen met de fundering en onderling kops verlijmd worden met steenlijm. Isotras levert standaard 4 voorgevormde doorvoeren in de elementen per woning.

Het kan zijn dat er extra doorvoeren moeten worden verwerkt. Indien dit het geval is dienen de sparingen tussen de betonnokken in gemaakt te worden, zodat de te realiseren betonconstructie in stand blijft.

Kozijnelementen

Ter plaatse van de kozijnen aan peil kunnen vervolgens de kozijnelementen geplaatst worden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de Isotras kozijnondersteuningen is het noodzakelijk de bijgeleverde lat op de juiste hoogte te stellen. Bepaal alvorens u hieraan begint welke hoogte gewenst is en stel vervolgens de laser hierop in. Breng constructietix aan op de achterzijde van de lat. Plaats de lat ongeveer op de juiste hoogte en zet deze vast met 2 marktklemmen. Schuif de lat naar de juiste hoogte met behulp van een laser.

Hoekelementen

Begin in een hoek met het plaatsen van een hoekelement. Plaats aan beide zijde van de hoek een spouwelement, zodat het hoekelement recht staat. Verlijm vervolgens alle spouwelementen op de fundering en maak passtukken door deze af te korten.

Binnenwandelementen

Tot slot kunnen de binnenwandelementen geplaatst worden. Door middel van de speciale afkortbak kunt u de elementen makkelijk in verstek gloeien en zo gewenste hoeken realiseren.

Snijd bij aansluitingen EPS weg, zodat er een doorlopende balk ontstaat.

3.

Afstorten Isotras

Wanneer alle elementen op de juiste posities op de fundering zijn gesteld, is het noodzakelijk Isotras gereed te maken om af te storten. Eventuele openingen dienen dicht gemaakt te worden door middel van purschuim. Controleer of er geen vuil in de nokken terecht is gekomen en verwijder dit indien het geval.

Na het uitharden van de lijmen (30 – 60 minuten e.e.a. afhankelijk van de temperatuur) is Isotras gereed om af te storten met beton (kwaliteit: C30/37 XC2 F4 2/8). Voor de maximaal toelaatbare belasting raadpleegt u de constructieve gegevens zoals terug te vinden bij onze downloads.

Stort Isotras elementen bij voorkeur af met een kleine betonpomp (aanhangerpomp). Gebruik de speciale stortbak zodat het beton juist gedoseerd wordt en er schoon kan worden gewerkt. Zorg te allen tijde dat de nokken geheel worden afgevuld met beton.

Het afstorten van Isotras kunt u ook uitbesteden. Voor een lijst met gespecialiseerde bedrijven neemt u contact met ons op. De beton dient voldoende uit te harden alvorens de bouwput aangevuld kan worden.

Isotras B.V.
Kantooradres
Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert (NL)
info@isotras.nl
+31 (0)497 33 00 62