Neem vrijblijvend contact met ons op info@isotras.nl +31 (0)497 33 00 62

Strokenfundering / Vrijdragende vloer

Download instructies als PDF

Plaatsingsinstructie

Isotras elementen dienen te worden verwerkt door vakbekwame personen conform deze verwerkingsvoorschriften. Het niet opvolgen van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de Isotras elementen beschadigd raken, dan wel dat hierdoor andersoortige schade ontstaat. Isotras is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat door het niet opvolgen van voorgeschreven verwerking/montage.

0.

Basisbenodigdheden

  • Isotras-elementen
  • Afkortbak
  • Steenlijm
  • Rolmaat
  • Purschuim
  • Stortbak
  • Gloeibak
  • Gloeibeugel
  • Mantelbuizen t.b.v. doorvoeren
1.

Voorbereiding

Fundering op staal dient vlak, schoon en op de juiste hoogte opgeleverd te zijn. Gelieve de buitenkant nog niet aan te vullen zodat de fundering schoon blijft. Alle hoekpunten van de binnenmuren dienen te zijn uitgezet op de fundering. Breng tussen de uitzetpunten smetlijnen aan voordat u begint met het stellen van Isotras.

Zorg ervoor dat de mantelbuizen aanwezig zijn op de bouw en leg deze eventueel klaar bij de fundering.

Begin met het verlijmen van de elementen ter plaatse van de doorvoeren. Verwijder met behulp van de gloeibeugel EPS, zodat de mantelbuis kan worden doorgevoerd. Zorg ervoor dat de mantelbuizen tussen de openingen in gemaakt worden, zodat de constructie in stand blijft.

Klik hier voor een voorbeeld plattegrond t.b.v. het uitzetten van Isotras.

2.

Elementen plaatsen

Stel de elementen aan de smetlijn en zorg ervoor dat de elementen met de fundering en onderling kops verlijmd worden met steenlijm. Plaats in de hoek 2 elementen haaks op elkaar. Maak van reststukken EPS passtukken zodat er een doorlopende balk ontstaat. Stel tot slot (indien van toepassing) de stabiliteits- en woningscheidende elementen.

3.

Afstorten Isotras

Wanneer alle elementen op de juiste posities op de fundering zijn gesteld, is het noodzakelijk Isotras gereed te maken om af te storten. Eventuele openingen dienen dicht gemaakt te worden door middel van purschuim.

Controleer of ergeen vuil in de nokken terecht is gekomen en verwijder dit indien het geval. Na het uitharden van de lijmen (30 – 60 minuten e.e.a. afhankelijk van de temperatuur) is Isotras gereed om af te storten met beton (kwaliteit: C30/37 XC2 F4 2/8). Voor de maximaal toelaatbare belasting raadpleegt u de constructieve gegevens zoals terug te vinden bij onze downloads.

Stort Isotras elementen bij voorkeur af met een kleine betonpomp (aanhangerpomp). Gebruik de speciale stortbak zodat het beton juist gedoseerd wordt en er schoon kan worden gewerkt. Zorg te allen tijde dat de nokken geheel worden afgevuld met beton.

Het afstorten van Isotras kunt u ook uitbesteden. Voor een lijst met gespecialiseerde bedrijven neemt u contact met ons op. De beton dient voldoende uit te harden alvorens de bouwput aangevuld kan worden.

Isotras B.V.
Kantooradres
Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert (NL)
info@isotras.nl
+31 (0)497 33 00 62